Sirsasana

Sirsasana : शीर्षासन म्हणजे काय ? काय आहेत त्याचे फायदे?

Posted by - March 30, 2024
खाली डोकं आणि वर पाय..योगसाधनेबद्दल आधी जो उल्लेख केला…त्या स्थितीतले, हटयोग प्रकारातले मुख्य, सुप्रसिद्ध आसन म्हणजेच ’शीर्षासन’…
Read More